Sri Sathya Sai School of Uthiru – Kenya

Students prayer session in Sri Sathya Sai School of Uthiru, Kenya.